แคตตาล็อกออนไลน์

แก้ววิทยาศาสตร์ ระยอง

คำค้นสินค้า :  อุปกรณ์ของใช้ห้องแลป
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ ระยอง

หจก นิวบอร์น ไซเอนทิฟิค เป็นบริษัทขาย และจัดหาเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วห้องแล็บ Cuvette, Filtration Set, P-Value Cell, FIA Tube ASTM D1319, Customer Decided Glassware แก้ววิทยาศาสตร์บีกเกอร์แก้ว บีกเกอร์พลาสติก, กระบอกตวงแก้ว, กรวยแก้ว, ขวดรูปชมพู่, หลอดทดลอง เทสทิ้วบ์-คัลเจอร์ทิ้วบ์, หลอดหยดสาร ดอรปเปอร์, บิวเรตต์, แท่งแก้วคนสาร, ถ้วยแพลททินั่ม สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องแลป ห้องทดลอง สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ อุตสาหกรรมอาหาร 

 

เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์สำหรับการทอลอง

 

รับสั่งเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วห้องแล็บสินค้าสเปคพิเศษ