แคตตาล็อกออนไลน์

อุปกรณ์ห้องแลป ระยอง

คำค้นสินค้า :  อุปกรณ์ห้องแลป
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ขายอุปกรณ์ของใช้ห้องแลป ระยอง

บริษัทขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยอง อุปกรณ์เครื่องใช้และสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ ตรวจสอบ ทดลอง อาหารเลี้ยงเชื้อ สำหรับ ห้องแลป ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ เครื่องแก้วห้องทดลอง เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Glassware), สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ (Culture medium) เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ห้องปฏิบัติการ ห้องแลป รองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ อุตสาหกรรมอาหาร


ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวบอร์น ไซเอนทิฟิค
ที่อยู่ :
เว็บไซต์ :